नोव्हेंबर 27, 2022

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

Video

1 min read

अमेरिकेने UFO ( अन आयडेंटीफाईड फ्लाईंग ऑब्जेक्ट/संभाव्यपरग्रहवासीयांचे यान) संबंधित चित्रफीत जाहीर केल्यानंतर जपानच्या सुरक्षा मंत्रालयाने UFO दिसल्यावर वैमानिकांनी पालन करायचे...