जानेवारी 27, 2023

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

venus

नेचर या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकामध्ये नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार शास्त्रज्ञांना शुक्र ग्रहावरील ढगांमध्ये फॉस्फिन वायुचे पुरावे सापडले आहेत. हा पुरावा सापडल्याने...