जुलै 24, 2021

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

satellite jammer

अमेरिकन अंतराळसेनेला नुकतंच त्यांचं नवं आणि पहिलं शस्त्र मिळालंय: एक असं यंत्र जे जमिनीवरून उपग्रहांच्या संदेशलहरी थांबवू शकतं. या तंत्रज्ञानाला...