जानेवारी 21, 2021

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

relativity

1 min read

काळापुढे कुणाचे काहीच चालत नाही असे आपण नेहमीच म्हणतो. पण या विश्वात अशा काही गोष्टी ज्यांच्यापुढे काळाचं काहीच चालत नाही...

अन्य रंजक माहिती