जानेवारी 27, 2023

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

earth

1 min read

शास्त्रज्ञांनी केलेल्या नव्या संशोधनानुसार आपली पृथ्वी गेली ३३००० वर्षे ताऱ्यांच्या स्फोटानंतर उरलेल्या अवशेषांमधून प्रवास करत आहे. प्रोसीडींग्ज ऑफ नॅशनल ॲकॅडमी...