मे 19, 2022

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

black

1 min read

S5 0014+81 हे मानवाला ज्ञात असलेलं सर्वात मोठं कृष्णविवर आहे. याचे वस्तुमान आपल्या सूर्याच्या वस्तुमानाच्या ४० अब्जपट असून (वर्षाला ४०००...