जानेवारी 27, 2023

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

black hole

1 min read

S5 0014+81 हे मानवाला ज्ञात असलेलं सर्वात मोठं कृष्णविवर आहे. याचे वस्तुमान आपल्या सूर्याच्या वस्तुमानाच्या ४० अब्जपट असून (वर्षाला ४०००...

1 min read

कृष्णविवरांच्या वस्तुमानावरून तसेच त्यांच्या आकारमानावरून देखील त्यांचे प्रकार पाडले जातात. मुळात कृष्णविवरांना आकारमान नसते कारण ती बिंदुस्वरूप असतात. परंतु कृष्णविवरांच्या...

1 min read

मित्रांनो कृष्ण विवर हा आताशा बऱ्यापैकी माहिती झालेला विषय. एखादा तारा मृत पावल्यावर त्याच्या तीन अवस्था संभवतात. खुजा तारा (...