जानेवारी 27, 2023

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

मराठी

२०२० च्या भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकाच्या घोषणा आज केली गेली. हे पारितोषिक रॉजर पेनरोज (अर्धे), रेनहार्ड गेंझेल आणि ॲंड्रीया घेझ या...