जानेवारी 27, 2023

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

अंतराळ

गॅमा रे बर्स्ट हे विश्वातील खूपच अल्पायुषी, परंतु सर्वात प्रचंड असे स्फोट आहेत. यांचा कालावधी काही मिलीसेकंद ते काही मिनिटे...