जानेवारी 27, 2023

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

विश्वातील सर्वात शक्तिशाली स्फोटांपैकी एक – सुपरनोव्हा !